W dniu dzisiejszym spółka opublikowała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2016.
Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie relacji inwestorskich spółki.