W dniu 11 sierpnia br. została podpisana umowa pomiędzy Wielkopolskim Urzędem Pracy w Poznaniu a spółką DGA S.A., której przedmiotem jest świadczenie usług w zakresie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych. Działania te obejmą łącznie 1000 osób