Z wielką radością informujemy, że DGA S.A. uruchomiła portal www.AktywizacjaZawodowa.eu, który skupia w jednym miejscu wszystkie realizowane przez nas projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.
Portal ma na celu ułatwienie dostępu do informacji o możliwościach wsparcia w różnych inicjatywach i projektach, które realizujemy. Serdecznie zapraszamy na www.aktywizacjazawodowa.eu!