W II kwartale 2017 r. ruszył Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej. Program, realizowany przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A., jest skierowany do wszystkich urzędów wojewódzkich, marszałkowskich, urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych i zakłada bezpłatne wyposażenie urzędów w terminale płatnicze POS oraz usługę WebPOS Paybynet. To dobra informacja nie tylko dla mieszkańców i urzędów, ale także dla banków spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Firma First Data Polska, właściciel marki Polcard, odpowiada za dostarczanie i obsługę terminali płatniczych w urzędach w ramach Programu.
– Jest nam niezmiernie miło, że Partnerem Programu jest First Data Polska, z którą od lat współpracujemy w wielu obszarach biznesowych – mówi Robert Tórz, Dyrektor Departamentu Produktów Bankowych i Procedur SGB-Banku SA. – Zauważamy coraz większe zainteresowanie rozwojem bezgotówkowych instrumentów płatniczych. Ambasadorem tego trendu są również banki spółdzielcze, których nowoczesność oferty idzie w parze z ambicją aktywnego uczestnictwa w procesie upowszechniania rozwiązań cyfrowych na poziomie lokalnej administracji – dodaje Robert Tórz.

First Data Polska od lat wspiera sektor administracji publicznej we wdrażaniu płatności bezgotówkowych. Wprowadzenie terminali POS w kasie urzędu to ogromne ułatwienie dla mieszkańców dokonujących różnego rodzaju opłat. Przede wszystkim skraca się czas obsługi klienta, który nie musi już szukać najbliższego bankomatu, żeby wypłacić gotówkę – mówi Elżbieta Burliga, Dyrektor ds. Rozwoju Rynku z First Data.

Program zakłada dostępność dla każdego urzędu od 1 do 2 (w zależności od wielkości jednostki) bezpłatnych terminali POS. Dzięki współpracy strategicznej Spółdzielczej Grupy Bankowej z First Data Polska, przygotowana została również oferta dla urzędów, które chciałyby zainstalować w swoich siedzibach więcej terminali. Oferta dostępna jest w większości Banków Spółdzielczych zrzeszonych w Spółdzielczej Grupie Bankowej.

– Kolejny raz udowadniamy, że jako Banki Spółdzielcze SGB wspieramy społeczeństwo w świadomym i bezpiecznym korzystaniu z narzędzi służących upowszechnianiu obrotu bezgotówkowego w Polsce – podsumowuje Robert Tórz.

Piotr Wichowski, Dyrektor Linii biznesowej płatności kartowe w KIR dodaje: – Z obserwacji poczynionych w pierwszych miesiącach trwania Programu wynika, że gotowość do korzystania z płatności bezgotówkowych nie jest w żaden sposób skorelowana z położeniem geograficznym, wielkością miejscowości, czy rodzajem urzędu. Społeczności małych miejscowości są dokładnie tak samo zainteresowane dostępem do nowoczesnych form płatności, jak mieszkańcy dużych miast. Dlatego ważne jest zaangażowanie banków spółdzielczych w proces rozwoju i upowszechniania bezgotówkowych instrumentów płatniczych.