Kryteria przyznawania znaku POZnań Pozitive

Kryteria doboru powinny być miękkie, a znak przyznawany na podstawie zgłoszenia kandydata. Weryfikacja zgłoszeń dokonywana przez specjalnie wybrane jury (wspólnie dla Inspired).

 • Wstępne sukcesy (np. stypendia, nagrody o charakterze lokalnym/ponadlokalnym, wyróżnienia, udział w konkursach o zasięgu krajowym/zagranicznym).
 • Unikatowość przedsięwzięcia/osoby
 • Rozpoznawalność (w social mediach, w „środowisku”)

Co możemy zaoferować:

 • ogólnopolską kampanię w mediach
 • partnerstwo marek KMP – wspólna realizacja projektów, staży, patronatu, udostępniania know-how oraz zaplecza technicznego
 • PR / media relations:
  • wysyłka informacji prasowych,
  • organizacja konferencji prasowych
  • profile social media (FB Miasta, You Tube i inne),
  • strona www KMP
 • współpraca z portalami, magazynami wpasowującymi się w profil znaku
 • nośniki reklamowe Miasta (outdoor, indoor)
 • pomoc w nawiązywaniu kontaktów w ramach sponsoringu
 • wsparcie instytucjonalne